ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis waarin veel veranderd en soms heftige emoties een rol spelen. Het is lastig deze emoties los te zien van de juridische afwikkeling. Daarom is het belangrijk dat u zich (tijdig) laat adviseren door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat.

Allebei een advocaat of toch mediation?

Besluit u in gezamenlijk overleg tot een scheiding, dan is mediation wellicht een optie. Is het niet mogelijk of niet wenselijk de scheiding via mediation te regelen? Dan schakelt u ieder een eigen advocaat in.

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Bij een scheiding komt veel kijken. Als deskundig en betrokken echtscheidingsadvocaat help ik u orde te vinden in de warboel van te regelen zaken. Te denken valt hierbij onder andere aan:

  • De zorg van eventuele kinderen
  • Hoogte van partner- en kinderalimentatie
  • Verdeling van de gemeenschap van goederen
  • Verdeling van de inboedel
  • Afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
  • Verevening van de pensioenaanspraken

Tijdens onze gesprekken komen alle praktische zaken aan bod en informeer ik u over uw rechten en plichten. Daarnaast adviseer ik u over uw mogelijkheden.

Wanneer het mogelijk is om in overleg met de advocaat van uw echtgenoot de echtscheiding ‘in der minne te regelen’ (in overleg en zonder juridische strijd) dan ga ik deze optie zeker niet uit de weg. Is dit geen mogelijkheid? Dan begeleid ik u tijdens het gehele proces waarbij het mijn ervaring is dat er veel opgelost kan worden met goede communicatie.