TARIEVEN

Door efficiënt voor u te werken, houd ik de kosten altijd zo laag mogelijk. Uiteraard geef ik u bij aanvang van onze samenwerking een globale inschatting over de te verwachten kosten.

Uurtarief

Ik hanteer een uurtarief van € 195,- exclusief 21% btw (dat is dus € 235,95 inclusief 21% BTW). Daarnaast breng ik u de eventuele kosten in rekening die ten behoeve van uw zaak gemaakt moeten worden zoals leges, griffierechten en deurwaarderskosten. Kantoorkosten bereken ik niet.

Toevoeging of gesubsidieerde rechtshulp

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een toevoeging. Dit is een door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Ik bespreek dit in het eerste gesprek met u. Wanneer uw inkomen en/of vermogen onder de daarvoor bij wet gestelde grenzen valt, kan ik een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beslist over de aanvraag en over de door u aan mij te betalen eigen bijdrage. Daarnaast worden ook de andere kosten door mij aan u doorbelast, zoals leges en griffierechten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Om een korting te krijgen op de door u te betalen eigen bijdrage voor de toevoeging kunt u telefonisch een diagnosedocument aanvragen bij het Juridisch Loket (0900-8020). Het diagnosedocument wordt ook aan mij gemaild.

In het geval van mediation worden de kosten doorgaans door beide partijen gezamenlijk betaald. Wanneer bij mediation één van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging, wordt voor de andere partij een half uurtarief gerekend.

Rechtsbijstandverzekering

Ik kan u wellicht ook bijstaan op basis van uw rechtsbijstandsverzekering. Zie voor de voorwaarden uw polis of informeer bij uw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt.

Opdrachtbevestiging

Tijdens de eerste bespreking bij mij op kantoor bespreek ik met u uw rechtsprobleem en informeer ik u over uw mogelijkheden. Onze afspraken leg ik vast in een opdrachtbevestiging. Deze ontvangt u binnen enkele dagen na ons eerste gesprek met het verzoek deze voor akkoord te ondertekenen en aan mij terug te sturen. Ik declareer maandelijks en bij mijn facturen ontvangt u een urenspecificatie.

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Bij de opdrachtbevestiging krijgt u ook de door mij gehanteerde algemene voorwaarden en de klachtenregeling toegestuurd. U vindt deze ook op deze site.

Advocatenkantoor Clarenbeek

Lees meer
Lees meer
Lees meer