Als u en uw partner in goed overleg uit elkaar willen gaan, gaat dat meestal niet zonder hulp. Mediation is een manier om samen met de andere partij een probleem op te lossen onder professionele begeleiding. Een groot voordeel van mediation is dat het vaak prettiger, sneller en goedkoper is dan een echtscheidingsprocedure.

Hoe werkt mediation?

Als mediator behartig ik, als neutrale maar betrokken deskundige, de belangen van u beiden. In onze gesprekken informeer ik u over alles wat u moet weten van de wet- en regelgeving op dit vlak. Naast alle praktische zaken, is er ook aandacht voor de emotionele kant van de scheiding. Ik begeleid jullie om goed naar elkaar te luisteren en om samen een duurzame oplossing te vinden. Een oplossing met oog voor uw beider belangen en die van eventuele kinderen. Ik geef jullie duidelijkheid en structuur. Geen standaardprocedure, maar maatwerk. Een op jullie afgestemd plan van aanpak waarmee jullie allebei verder kunnen.

Wanneer is mediation mogelijk?

Uitgangspunt bij mediation is dat u beiden samen de zaken goed wilt regelen. Ook al zijn er meningsverschillen over bepaalde zaken. Zolang u samen bereid bent om naar oplossingen te zoeken, is mediation mogelijk.